Zpracování ropy a zemního plynu
V oblasti zpracování ropy a zemního plynu nabízí CHETENG Engineering, s.r.o. služby pro následující technologické procesy:
 • Destilace ropy
 • Vakuová destilace
 • Katalytický reforming benzínu včetně hydrogenační rafinace
 • Hydrogenační rafinace středních destilátů
 • Izomerizace
 • Merox
 • Výroba vodíku, výroba metanolu
 • Hydrokrak a Visbreaking
 • Úprava vytěženého zemního plynu
 • Hydrogenační rafinace mazacích olejů
 • Výroba mazacích olejů včetně selektivní rafinace
 • Rozpouštědlové odparafinování olejů
 • Propanové odasfaltování
 • Pyrolýza uhlovodíků – výroba etylenu, propylenu
 • Pozdržené koksování
 • Velkoobjemové skladovací nádrže a kulové zásobníky


Spolupracujeme s těmito světovými licenzory:
 • AXENS
 • Haldor Topsoe
 • Prosernat
 • Stamicarbon
 • UOP